česky česky        english english

Novinky

Školní vysvědčení Jana Saudka z let II. světové války 13|01|2015
Teprve v poslední době se po značném úsilí podařilo shromáždit několik zajímavých dokumentů z autorova života, které spolehlivě vyvracejí nesmyslná a pomlouvačná tvrzení o jeho příslušnosti k jiné, než křesťanské církvi, či snad o tom, že by v průběhu války zameškal školní docházku z důvodů, stojících na straně protektorátních úřadů či německé branné moci.

Vysvědčení z II.pololetí školního roku 1944/45
(za povšimnutí stojí počet zameškaných "půldnů" a náboženská příslušnost malého Jeníka)
Vysvědčení z 1. třídy obecné školy ve Zlivi, 1941/42. Římský katolík Jan Alfonso Saudek, pocházející z jinak dobré křesťanské rodiny, zde ještě předmět "Náboženství" nemá....to se objevuje až ve druhé třídě! Malý Jeník z něj má samozřejmě jedničku - vždyť jej také jeho zbožná maminka brává spolu s bratříčkem Kájou sebou do kostela:Dobré známky z náboženství si rychle rostoucí Jenda uchoval i po válce: zase za jedna!Ve druhé třídě měšťanky se to ovšem maličko zhoršilo (na dvojku). Maminka Pavlína musela být smutná..Jak je vidět, žádný z ročníků Jenda neopakoval. Známky ale nic moc!