česky česky        english english

Novinky

Reakce na matoucí zprávy v tisku, rozhlase a televizi 14|01|2015
Co je pravdivého na pobytu otce Jana Saudka za války v tzv. koncentračním táboře?

Gustav Saudek, okolo roku 1917

Otec Jana Saudka, bankovní úředník Gustav Saudek (*20.11.1884 v Děčíně - genealogie) byl opravdu za protektorátu perzekuován a byl pracovně nasazen v období od 25. února 1945 do začátku května téhož roku v Terezíně, kde byl nucen vykonávat pracovní činnost dle pokynů tehdejšího vedení. Na místo odjel na základě předvolání z Prahy vlakem (detaily spojení) a je zmiňován v seznamu osob, vyskytujících se v Terezíně po skončení války (zde). Zemřel ostatně až v létě roku 1976 - na tehdejší dobu v požehnaném věku nedožitých 82 let.
Dlužno podotknout, že (jakkoliv málo se ke svému původu sám znal) byl Gustav Saudek skutečně podle nesmyslných Norimberských zákonů  "žid", na což na sklonku války poněkud doplatil. Žádný z jeho potomků v dalších generacích však již za žida bez dalšího označován být nemůže (a samozřejmě nikdy označován nebyl!), a to dokonce ani na základě zmiňovaných přísných německých rasových zákonů - k tomu jest totiž zapotřebí alespoň tří plně židovských prapředků, což po sňatku Gustava Saudka s "árijkou" již nejde dosáhnout..


Úřední dokument, zmiňující i Gustava Saudka a jeho manželku