česky česky        english english

Novinky

Prohlášení 13|01|2015
Samuel Saudek: Dovoluji si v reakci na nesmyslná tvrzení v tistu, rozhlase a v televizi, týkající se údajné možnosti, že by snad k podpisu licenční smlouvy s Janem Saudkem mohlo dojít za jiných, než standardních podmínek, upozornit, že je jeho podpis na smlouvě notářsky ověřen a tedy je nutné takové nápady odmítnout jako nepodložená tvrzení. Stejně tak nelze akceptovat, že by snad kdy bylo autorovi cokoliv "zadržováno" - veškerý výnos z prodeje jeho děl mu byl bezodkladně vyplácen oproti potvrzení. Společnost SAUDEK.COM, spol. s r.o. se necítí být odpovědnou za neplnění daňově povinnosti jiným subjektem.


Zadní strana smlouvy:
Namátkou několik stvrzenek: